Tổng đài: 028.66.797.765
  • CSKH: (028) 62.69.50.61
  • BÁN HÀNG: 0937.393.567
  • BẢO HÀNH: 0969.848.205
  • KỸ THUẬT: 0903.636.613

Bài viết mới nhất

Chính sách và quy định

Điều khoản và điều kiện giao dịch


Ngày đăng: 03-03-2017 | Lượt xem: 955

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản trước khi sử dụng trang web này. 

Bằng việc sử dụng trang web này, quý khách đã đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này. ViewLife có thể thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho người sử dụng. Do đó, ViewLife khuyên quý khách nên tham khảo các điều khoản này thường xuyên.

 

Phạm vi người dùng

 

 

Trang Web được cung cấp bởi ViewLife và chỉ cung cấp cho các công ty và những cá nhân trên độ tuổi trưởng thành về mặt pháp luật, những người có thể lập được (các) hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật áp dụng. Nếu Bạn không đủ tư cách, Bạn không được phép sử dụng Trang Web này.

 

Từ chối trách nhiệm

 

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả phát sinh do sử dụng hoặc có liên quan đến việc sử dụng trang web này hoặc tạm ngưng hay không thể sử dụng trang web này, hoặc thiệt hại do tin tưởng vào nội dung từ trang web này, hoặc phát sinh do truy cập vào trang web này dù dựa trên hợp đồng, lỗi lầm của cá nhân, sơ xuất hay do bất kỳ nguyên nhân nào khác.

Trang web này có thể cung cấp đường dẫn hay tham khảo đến các trang web khác của bên thứ ba chỉ nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng. ViewLife không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang khác, các siêu liên kết đến trang web này hay trong bất kỳ phần nào của trang web này đã được siêu liên kết.Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hay hư hỏng nào phát sinh hoặc có liên quan đến nội dung hay các siêu liên kết đó.

Bất kỳ thông tin mà quý khách gửi tới trang web này hoặc ViewLife bằng email, ngoại trừ thông tin có thể xác định cá nhân, sẽ không được bảo mật, và ViewLife sẽ không chịu trách nhiệm để hạn chế việc tái lập, xuất bản hay sử dụng thông tin dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ mục đích nào. ViewLife cho tự do sử dụng nội dung của tất cả thông tin bao gồm tất cả ý tưởng, phát minh, khái niệm, kỹ thuật hoặc bí quyết công khai trên trang web cho mọi mục đích, bao gồm phát triển, sản xuất và/hoặc tiếp thị các sản phẩm hay dịch vụ. Việc sử dụng mọi thông tin có thể xác định cá nhân sẽ được quản lý bởi Chính sách bảo mật của ViewLife.

Quý khách thừa nhận rõ rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tài liệu hoặc hành vi gây tổn hại danh tiếng, xúc phạm, xâm hại hoặc bất hợp pháp, hoặc thừa nhận rằng bên thứ ba, ViewLife có quyền loại bỏ các tài liệu đó khỏi trang web này mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý và không cần thông báo trước. Chúng tôi có quyền quyết định từ chối truy cập tới trang web này đối với bất kỳ ai tại mọi thời điểm.

Team ViewLife

Bài viết liên quan

scroll to top

0937.393.567